pl / de

 

Schwarzkalk

Schwarzkalk

Vápenaté hnojivo určené k úpravě půdní kyselosti, zvyšuje sorpční kapacitu půd. Vytváří příznivé podmínky pro zlepšení půdní struktury.
U jednoletých kultur použití pro předseťové hnojení, v dostatečně vysokých dávkách i jako vápnění. U víceletých kultur možnost hnojení předzásobně.

Výroba

Pochází z výroby dusíkatého vápna. Oblíbený uhličitan vápenatý s velkým reaktivním plošným obsahem,který zajistí velmi rychlý účinek.

Použití

Prostřednictvím černé barvy (obsah uhlíku) velmi dobře Schwarzkalk působí na tání sněhu resp. předseťové oteplení půdy (počáteční oteplení)

Chemické a fyzikální vlastnosti

obsah CaCO368–70 %
obsah C9–12 %
obsah N
(z toho 1/3 jako DIDN-N)
0,8–1 %
obsah S0,12 %
obsah Fe2O3 + Al2O31,3 %
vlhkost17–20 %
přepočtená bazická účinnost jako CaO37–39 %

Doporučené dávkování

Druh půdypHroční dávka
Orná půda a ovocné sady
Lehká půda< 4,53 t/ha
4,6–5,02,0 t/ha
5,1–5,51,5 t/ha
5,6–5,70,75 t/ha
Střední půda< 4,53,75 t/ha
4,6–5,02,5 t/ha
5,1–5,51,25 t/ha
5,6–6,01,0 t/ha
6,1–6,50,5 t/ha
Těžká půda< 4,54,25 t/ha
4,6–5,03,2 t/ha
5,1–5,52,15 t/ha
5,6–6,01,25 t/ha
6,1–6,50,65 t/ha
6,6–6,70,5 t/ha
Trvalé travní porosty
Lehká půda< 4,51,5 t/ha
4,6–5,00,5 t/ha
Střední půda< 4,51,75 t/ha
4,6–5,01,25 t/ha
Těžká půda< 4,52,25 t/ha
4,6–5,01,75 t/ha

Schwarzkalk

Hnojení podle půdních rozborů doporučenými dávkami dle normativů. Pokud výsledky AZP udávají pro určitý pozemek kategorii zásobenosti dobrou, hnojíme dávkou, která nahradí odběr plodiny.

obiloviny300 kg/ha
ozimová řepka300 kg/ha
cukrovka400 kg/ha
jetel, vojtěška400 kg/ha
zelenina400 kg/ha
kukuřice na siláž300 kg/ha

V kategorii zásobenosti vyhovující zvýšíme dávky asi 1,5×, v kategorii nízké zásobenosti až 2×.

Podmínky skladování

Schwarzkalk

Schwarzkalk se dopravuje volně ložený. Skladuje se v suchých, krytých skladech, silech apod., odděleně od potravin a krmiv.

Doba použitelnosti je 24 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

 
2011 © DEKAMIX® / Vyrobilo studio WEB&DTP.  kontakt / TOPlist